Đại hội Hội Cựu chiến binh xã biên giới Mai Sơn thành công tốt đẹp
(tuongduong.nghean.gov.vn) - Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh  Mai Sơn đã long trọng tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Mai, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Lô Văn Xay, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện; ông Lô Văn Điện, Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành đảng ủy xã…
Anh-tin-bai

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2022 – 2027 với nhiệm vụ và mục tiêu chung “Đoàn kết vận động các thế hệ Cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân”. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Đảng,Tổ chức Hội các cấp. Thực hiện tốt các phong trào hoạt động như phong trào: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. phát huy và nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường kiên định vững vàng, có đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh, phát huy tính chủ động sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của Hội, các phong trào của địa phương.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự Đại hội Hội Cựu chiến binh xã Mai Sơn

Thực hiện tốt các phong trào hoạt động như: Cựu chiến binh gương mẫu, điểm nhấn trong phong trào là các chi hội Cựu chiến binh đã tham gia, đảm nhận nhiều phần việc trong xây dựng Nông thôn mới tại các bản như, làm đường bê tông, trồng chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường trong bản. Hội Cựu chiến binh luôn giữ vai trò trụ cột trong công tác vận động nhân dân cùng tham gia làm đường; Chú trọng công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ, tham gia các  buổi nói chuyện với học sinh để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tại các trường học; Tham gia xây dựng bản không có người nghiện ma túy tại bản Phả Kháo, Na Hang; Tham gia tích tực trong phong trào tự lực, tự cường đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế.

Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh  xã Mai Sơn khóa mới gồm 11 đồng chí; bầu 4 đồng chí đại biểu đại diện cho Hội Cựu chiến binh xã  tham dự đại hội Cựu chiến binh huyện Tương Dương lần thứ VII.

Phiên họp thứ nhất BCH Hội Cựu chiến binh xã Mai Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã bầu 3  đồng chí UV BTV và bầu đồng chí Già Bá Cồng giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, đồng chí Vi Văn Ất  Phó Chủ tịch, đồng chí Và Bá Hạ UV BTV Hội Cựu chiến binh xã nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Bùi Thị Lan (HĐND xã Mai Sơn)

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement