Tương Dương nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội

Ngày 19/7, Đảng bộ huyện Tương Dương tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.  Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.  

Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị

Chủ trì hộ nghị đồng chí Nguyễn Văn Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí trong Thường trực.

Đồng chí Vi Văn Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; đ/c Phan Thanh Đoài, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội giữa nhiệm kỳ 2020-2025; Đánh giá Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của BCH Đảng bộ huyện; Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm tra huyện ủy và một số nhóm báo cáo chuyên đề về thực hiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Anh-tin-bai

 

Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Báo cáo đánh giá cho thấy, trong nửa đầu của nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, hỗ trợ của Tỉnh ủy- HĐND- UBND tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong toàn huyện Tương Dương đã đoàn kết; đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, quyết liệt trong hành động, tháo gỡ những khó khăn, quyết tâm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiệu nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết đề ra và đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Anh-tin-bai

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 79,26% (mục tiêu 79,14%). Tỷ lệ xã đạt cơ sở ATLC-SSCĐ vững mạnh toàn diện 94% (mục tiêu 94%). Trong ảnh cán bộp kỹ thuật hướng dẫn người dân trồng rừng. 

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra 29 chỉ tiêu chủ yếu, đến thời diểm hiện tại có 7 chỉ tiêu đạt và vượt: Tỷ lệ bản có điện lưới quốc gia 100% (mục tiêu 100%). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân 0,75% (mục tiêu 0,95%). Tỷ lệ che phủ rừng đạt 79,26% (mục tiêu 79,14%). Tỷ lệ xã đạt cơ sở ATLC-SSCĐ vững mạnh toàn diện 94% (mục tiêu 94%). 100% cán bộ, công chức cấp huyện và cán bộ cấp xã đảm nhiệm các chức vụ do Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý có trình độ chuyên môn đại học và lý luận chính trị trung cấp trở lên. 100% số xã, thị trấn hoàn thành bố trí, sắp xếp CB, CC, NHĐKCT theo các đề án, kết luận thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Hàng năm, có 90% số tổ chức thành viên của hệ thống chính trị huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 22 chỉ tiêu thực hiện đến năm 2025: Chỉ tiêu về kinh tế (9 chỉ tiêu); Chỉ tiêu về văn hóa - xã hội (7 chỉ tiêu); Chỉ tiêu về môi trường (2 chỉ tiêu); Chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh (1 chỉ tiêu); Chỉ tiêu về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị (3 chỉ tiêu)

Anh-tin-bai

Tích cực mở rộng và tăng cường quan hệ đối ngoại với các huyện bạn, nhất là duy trì quan hệ đối ngoại với chính quyền, lực lượng vũ trang các bản, huyện, tỉnh giáp biên giới nước bạn Lào. Trong ảnh đoàn đại biểu huyện Viêng Thoong sang thăm và chúc Tết Nguyên đán cán bộ và nhân dân huyện Tương Dương

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra và đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là kinh tế. Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh) năm 2022 đạt 5.739.270 triệu đồng, tăng 11,6% so với năm 2020. Tổng giá trị tăng thêm năm 2022 đạt 2.636 triệu đồng, tăng 13,9% so với năm 2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2020-2022 đạt 6,73%. Trong đó, phần huyện quản lý tăng 6,18%. Cả ba lĩnh vực kinh tế đều có bước tăng trưởng cao: Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,47%; công nghiệp - xây dựng tăng 7,13%; thương mại - dịch vụ tăng 6,22%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 35% xuống còn 34,1%; công nghiệp - xây dựng tăng từ 24,3% lên 24,8%; thương mại - dịch vụ giữ vững 40,7%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 34 triệu đồng, tăng 13% so với năm 2021, GTTT bình quân đầu người đạt 34,1 triệu đồng, tăng 12,2% so với năm 2021.

Hoạt động văn hóa thông tin và thể thao có nhiều chuyển biến tích cực; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phát triển sâu rộng, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao. Năm 2022, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 81,8%, tăng 6,9% so với năm 2020, đạt 102,3% MTĐH; có 91,1% khối, làng, bản được công nhận danh hiệu “làng văn hoá”, tăng 15,3% so với năm 2020, đạt 113,9%MTĐH; có 41,1% xã, thị trấn có thiết chế Văn hoá - Thông tin - Thể thao tăng 17,6% so với năm 2020, đạt 87%MTĐH.

Anh-tin-bai

Văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao tiếp tục được quan tâm và phát triển rộng khắp

Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện tốt, chỉ số hài lòng nhân dân được nâng lên; Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm. 17/17 trạm y tế xã có bác sỹ công tác; có 9,35 bác sỹ/1 vạn dân, đạt 93,5% MTĐH; Tỷ lệ người tham gia BHXH so với lực lượng lao động ước đạt 11,9%, đạt 75% MTĐH;

Công tác lao động, việc làm, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội,  tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 60,2%, tăng 27,8% so với năm 2020, đạt 100,3% MTĐH; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ ước đạt 18%, tăng 3,8% so với năm 2020 và đạt 92,3% MTĐH; giải quyết việc làm cho người lao động có nhiều tiến bộ, số lao động được giải quyết việc làm hàng năm là 2.800 lao động, đạt 233,3% MTĐH; xuất khẩu lao động từ năm 2021 đến hết 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 503 người, đạt 154,7 MTĐH.

Số hộ nghèo hàng năm giảm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 giảm 5,15% so với năm 2021.

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, công tác diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập chiến đấu trị an, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn cấp xã đạt 100% số xã, đảm bảo chất lượng và tuyệt đối an toàn. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao. Có 16/17 xã, thị trấn đạt cơ sở vững mạnh toàn diện – SSCĐ, đạt 100% MTĐH; triển khai hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/HU xây dựng huyện sạch về ma túy. Kết quả có 14/17 xã, thị trấn đạt các tiêu chí sạch ma túy, dự kiến đến năm 2025, 17/17 xã, thị trấn sạch ma túy

Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm các đại biểu dự đại hội đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được và đưa ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục hơn nữa để tiếp tục thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm trong nửa nhiệm kỳ cuối. Qua đó, hội nghị đề ra kế hoạch, mục tiêu  chủ yếu cho nửa nhiệm kỳ còn lại 2020-2025. Các mục tiêu nghị quyết đến nay đã hoàn thành và tiếp tục duy trì 7 chỉ tiêu;Các mục tiêu nghị quyết đến nay chưa đạt nhưng cuối nhiệm kỳ có khả năng đạt 19 chỉ tiêu.

Anh-tin-bai

 

Đ/c Nguyễn Văn Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế  mạc  hội  nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ khóa 27, các cấp, các ngành cần thực hiện tốt một nhiệm vụ trọng tâm đó là, tăng cương phát huy những kết quả đạt được, đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã được hội nghị thống nhất chỉ ra. Tiếp tục thực hiện chủ đề đại hội "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng ý chí, khát vọng vươn lên; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động mọi nguồn lực; quyết tâm đưa Tương Dương thoát khỏi huyện nghèo và phát triển bền vững"; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; chủ động, tích cực, linh hoạt sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tiễn; quyết liệt, đồng bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đại hội đã đề ra, các nghị quyết, đề án, chỉ thị, chương trình, kế hoạch đã ban hành, đặc biệt là 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá để thúc đẩy phát triển trong nửa nhiệm kỳ còn lại...

Đình Tuân

 

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement