Tương Dương trao gần 90 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp
(tuongduong.nghean.gov.vn) - Ngày 25/5, UBND huyện phối hợp với Chủ đấu tư Dự án “Giao đất giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Yên Na và Yên Thắng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An (gọi tắt là Dự án CHIASE)” và Đoàn điều tra quy hoạch Lâm nghiệp Nghệ An (đơn vị tư vấn) đã tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình tại xã Yên Na.
Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự  buổi lễ

Tại buổi lễ 88 hộ gia đình ở bản Vẽ, xã Yên Na đã được nhận GCN QSD đất Lâm nghiệp từ Dự án CHIASE. Đây là 88 hộ đợt đầu tiên trong năm 2022 được cấp GCN QSD

Theo ghi nhận, đa phần người dân đều vô cùng vui mừng, phấn khởi trước sự quân tâm của lãnh đạo huyện cũng như chủ đầu tư dự án

Ông Lô Trung Kiên, ở bản Vẽ Yên Na đại diện các hộ gia đình được nhận GCN QSD đất Lâm nghiệp lần này phát biểu: “ Không chỉ có tôi mà tất cả các gia đình được nhận GCN QSD đều rất vui mừng và phần khởi. Chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ rừng và chăm sóc rừng thật tốt để phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng”

Anh-tin-bai

Tại buổi lễ đại diện lãnh đạo  phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh VP ĐK QSD đất, Hạt Kiểm lâm huyện, Chủ đầu tư Dự án CHIASE, Đoàn điều tra QH Lâm nghiệp Nghệ An, Chủ tịch UBND xã Yên Na phát biểu và tuyên truyền cho các hộ gia đình hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ trong công tác Bảo vệ và phát triển rừng)

Với cam kết thực hiện đúng tiến độ của Dự án, dự kiến đến cuối tháng 6/2022 các hộ gia đình được hưởng lợi từ Dự án CHIASE sẽ được cấp GCN QSD đất Lâm nghiệp. Theo số liệu tổng hợp 05 tháng đầu năm 2022 đã cấp được  830 GCN QSD đất/1.569,14 (ha). Cụ thể: Yên Na: 607 GCN/607 thửa/604 hộ/ 1.959,35 ha; Yên Thắng: 223 GCN/223 thửa/ 220 hộ/609,79 ha

Anh-tin-bai

Lãnh đạo  phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh VP ĐK QSD đất, Hạt Kiểm lâm huyện, Chủ đầu tư Dự án CHIASE, Đoàn điều tra QH Lâm nghiệp Nghệ An, trao GCN QSD đất Lâm nghiệp cho các hộ dân

Hiện nay, UBND huyện Tương Dương đang chỉ đạo các phòng ban, UBND cấp xã đẩy nhanh việc cấp GCN QSD đất Lâm nghiệp cho các hộ gia đình cá nhân để các hộ gia đình yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế./.

Nguyễn Phùng Hùng

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement