Ban Thường vụ Huyện ủy công bố các quyết định luân chuyển cán bộ
(tuongduong.nghean.gov.vn) - Chủ trương luân chuyển, bố trí bí thư cấp ủy cấp xã không là người địa phương đang được huyện Tương Dương triển khai. Đến nay, có 14/17 xã, thị trấn thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp uỷ cấp xã không là người địa phương, đạt 73,3%.

Thực hiện Kết luận số 53-KH/HU ngày 05/9/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp xã không là người địa phương. Ngày  ngày 14/6, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức công bố Quyết định về công tác cán bộ đối với các đồng chí luân chuyển làm bí thư cấp ủy không phải là người địa phương tại các xã Mai Sơn, Nhôn Mai.

Theo đó, đồng chí Lương Văn Hoá, Bí thư Đảng uỷ xã Mai Sơn được luân chuyển đến công tác tại xã Nhôn Mai, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ xã Nhôn Mai; đồng chí Vi Văn Hòa, Bí thư Đảng uỷ xã Nhôn Mai được luân chuyển đến công tác tại xã Mai Sơn, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ xã Mai Sơn.

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Văn Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện trao Quyết định điều động cho đ/c Lương Văn Hóa 

Đây là chủ trương nhằm từng bước điều chỉnh việc bố trí cán bộ hợp lý hơn, khắc phục tình trạng cục bộ trong từng địa phương, đơn vị, tạo cơ hội cho cán bộ được rèn luyện, thử thách trong những thực tiễn khác nhau.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các đồng chí được luân chuyển nhanh chóng tiếp cận địa bàn; chỉ đạo lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện có hiệu quả việc tạo sinh kế, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xoá bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đặc biệt quan tâm đến ngành giáo dục và đào tạo, chăm lo sức khoẻ cho nhân dân; rà soát, cụ thể hoá để chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 thực sự đi vào cuộc sống. Là địa bàn biên giới, tiếp giáp với nước bạn Lào, đồng chí Bí thư Huyện uỷ yêu cầu 2 đồng chí Bí thư Đảng uỷ đặc biệt chú trọng chỉ đạo giữ yên địa bàn, yên biên giới và yên dân.

Anh-tin-bai

Các đồng chí lãnh đạo huyện cùng với đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy xã biên giới Nhôn Mai

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Lương Văn Hoá, đồng chí Vi Văn Hoà bày tỏ sự đồng tình cao với chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp xã không phải là người địa phương và hứa trong thời gian tới sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực tại địa bàn phụ trách, phấn đấu đưa xã nhà ngày càng phát triển.

Cùng ngày 14/6, tại xã Lưu Kiền, đồng chí Lữ Văn May, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ thay mặt Ban Thường vụ Huyện uỷ trao quyết định luân chuyển đối với đồng chí Lô Văn Huy, Bí thư Đảng uỷ xã Tam Thái được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ xã Lưu Kiền; đồng chí Lương Thanh Sơn, Bí thư Đảng uỷ xã Lưu Kiền được luân chuyển đến công tác tại xã Tam Thái, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ xã Tam Thái.

Theo kế hoạch, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện uỷ sẽ công bố quyết định về bố trí bí thư cấp uỷ cấp xã không là người địa phương tại xã Yên Thăng và xã Yên Hoà.

Được biết, tính đến ngày 14/6, trên địa bàn huyện Tương Dương đã có 14/17 xã, thị trấn thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp uỷ cấp xã không là người địa phương, đạt 73,3%./.

Lệ Thoa

image
Tin tức
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement